Content marketing bureau

Content Marketing

Bij Content Marketing gaat het om het creëren en verspreiden van waardevolle, relevante content. Hiermee probeer je de doelgroepen te bereiken die je wilt binden aan je onderneming. Het uiteindelijke doel kan zijn dit tot winstgevend klantgedrag om te zetten.

Daarbij is het belangrijk dat er een consistente lijn in je berichten zit. Dit bevordert namelijk de herkenbaarheid van je merk binnen het grote aanbod van content op social media.

Vanuit de analyse is naar voren gekomen welke sociale platformen het meest geschikt zijn om je doelstellingen en je doelgroepen te bereiken. De gekozen strategie bepaalt welke type content het beste bij deze doelstellingen past.

Daarbij kun je denken aan foto’s (met begeleidende tekst), video’s, podcasts, E-papers etc.

We gaan aan de slag met de volgende elementen:

  • Uitwerking social media strategie

  • Keuze sociale platformen

  • Creatie relevante content