Privacybeleid

Privacybeleid

Wie zijn we

P-Focused, gevestigd aan Rentmeesterlaan 25, 5046 MH Tilburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Rentmeesterlaan 25,  5046 MH Tilburg
Telefoonnummer: +31 6 10260404

Erwin van Gestel is de functionaris Gegevensbescherming van P-Focused
Hij is te bereiken via erwin@p-focused.nl

Welke persoonlijke data we verzamelen en waarom we het verzamelen

P-Focused verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Bedrijfsnaam
– KvK nummer
– Telefoonnummer
– Websiteadres
– E-mailadres
– IBAN
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere persoonsgegevens

Portretfoto’s

Ten behoeve van het uitvoeren van fotografie c.q. filmopdrachten, verwerkt P-Focused beeldmateriaal van personen die zonder onevenredige inspanning identificeer zijn. Het opslaan van deze gegevens is echter noodzakelijk om de overeenkomst tussen P-Focused en de opdrachtgever uit te kunnen voeren.

Evengoed zal P-Focused de uiterste inspanning leveren ter bescherming van de persoonsgegevens van de geportretteerden en zal nadrukkelijk de toestemming tot bewaring van de persoonsgegevens aan iedere geportretteerde vragen.

Kinderen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@p-focused.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

P-Focused verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– P-Focused analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– P-Focused volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
– P-Focused verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen upload met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

Deze website maakt gebruikt van contactformulieren om aanvragen te kunnen doen voor de diverse diensten die P-Focused aanbiedt.

Op deze formulieren zal worden gevraagd om de volgende gegevens:
– Voor- en achternaam
– Bedrijfsnaam
– Telefoonnummer
– Websiteadres
– E-mailadres
– KvK nummer

Deze gegevens zijn van belang om goederen en diensten bij je af te leveren. De gegevens die via dit contactformulier worden verzameld zullen maximaal 6 maanden worden bewaard en niet voor marketingdoeleinden worden gebruikt. Indien de aanvraag tot een overeenkomst leidt gelden de bewaartermijnen zoals elders in deze privacyverklaring vermeld staan.

Cookies

P-Focused gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. P-Focused gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: Cookies. Wat zijn het en wat kan ik ermee?

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:
Cookie: Googly Analytics Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar
Privacybeleid van Google is na te lezen op deze website: Privacybeleid Google Analytics

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Met wie we jouw data delen

P-Focused verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. P-Focused blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Met onderstaande partijen heeft P-Focused een verwerkersovereenkomst gesloten:

 • Google Analytics tbv data analyse
 • TransIP Stack  (cloud dienst waar bedrijfsgegevens en foto’s van P-Focused en klanten worden opgeslagen)
 • T-Mobile Thuis (internet provider)
 • Microsoft Offie 365 (cloud dienst OneDrive)
 • SoHosted (Webhoster P-Focused.nl)
 • RankingCoach (dienst ten behoeve van SEO-diensten)
 • Coosto (dienst ten behoeve van Content marketing-diensten)
 • Heropost (dienst ten behoeve van Content marketing-diensten)
 • Administratiekantoor M.C. van Geloven (Boekhouder)
 • MailerLite (Mailingprovider)
 • MoneyBird (Administratiepakket)
 • Mollie Payments (payment provider)
 • Facebook tbv advertenties
 • Instagram tbv advertenties
 • LinkedIn tbv advertenties
 • Twitter tbv advertenties

Hoe lang we jouw data bewaren

P-Focused bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Bedrijfsnaam
– Telefoonnummer
– Websiteadres
– E-mailadres
– KvK nummer
– IBAN

Nadat de zakelijke overeenkomst die ten grondslag ligt aan het verzamelen van deze persoonsgegevens is beëindigd, zullen deze gegevens nog maximaal 24 maanden bewaard blijven.

Wanneer je een reactie achterlaat op deze website,  dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten je hebt over je data

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door P-Focused en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@p-focused.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie
van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

P-Focused wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Tipbericht richting Autoriteit Persoonsgegevens

Waar we jouw data naartoe sturen

Reacties van bezoekers op deze website kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

P-Focused verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. P-Focused blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe we jouw data beveiligen

P-Focused neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@p-focused.nl. P-Focused heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

– TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
– ESET Internet Security en firewall
– MoneyBird: Tweestapsverifciatie via Google Authencicator
– MailChimp: Tweestapsverifciatie via Google Authencicator

Wat voor geautomatiseerde besluiten we nemen en profilering we doen met gebruikersdata

P-Focused neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van P-Focused) tussen zit.